W RAMACH KONKURSU MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O MIKRODOTACJE W WYSOKOŚCI OD 1 500 ZŁ DO 4 000 ZŁ

DLA KOGO?

Dla kobiet, które chcą rozwinąć swój liderski potencjał oraz liderek młodych organizacji pozarządowych, zamieszkających gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z powiatów: bartoszycki, nidzicki, działdowski, szczycieński, nowomiejski, kętrzyński, olsztyński, mrągowski, braniewski, lidzbarski, giżycki.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu „Akademia Empatycznych Kobiet” jest program edukacyjny i wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw dla jedenastu powiatów woj. warmińsko-mazurskiego.

Projekt jest odpowiedzią na problemy i potrzeby kobiet kierujących młodymi organizacjami pozarządowymi i ma na celu zwiększenie aktywności kobiet z terenów wiejskich i małych miasteczek.

W ramach projektu będziemy pełnić rolę operatora NOWEFIO- EDYCJA 2022, w ramach którego przekażemy kwotę 60.000 zł.
Planujemy wesprzeć min. 20 młodych organizacji lub grup nieformalnych zarządzanych przez kobiety z jedenastu powiatów woj. warmińsko-mazurskiego.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach animacyjnych i szkoleniach z pisania projektów. Projekty mogą trwać od 22 czerwca do 30 października 2023 r.

Dokumenty konkursowe do pobrania na stronie https://senedukacja.org/aek2023, w zakładce dokumenty.

Zapraszamy do składania wniosków mailowo na adres: sen.olsztynek@wp.pl
Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia do 15 maja 2023r., do godziny 15:00. (Wydłużono termin do 22 maja godziny 23:59)

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

+48 698 250 363

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.