STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

I Lokalne Forum Programu Równać Szanse: „Partnerstwo na rzecz młodzieży olsztyneckiej” odbyło się 6 września 2011 r. Zostało zorganizowane przez SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej we współpracy z Urzędem Miasta oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Olsztynku. Forum zostało sfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 5 tys. zł.

W forum wzięło udział 21 osób BROSZURA – I LOKALNE FORUM RÓWNAĆ SZANSEz różnych instytucji i organizacji pracujących z młodymi ludźmi: dyrektorowie szkół z gminy Olsztynek, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej,osoby pracujące w świetlicach środowiskowych na terenie gminy, przedstawiciele bibliotek, przedstawicielka policji, pastor ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów, osoby reprezentujące stowarzyszenia działające na rzecz młodzieży, dwoje radnych.

BROSZURA – I LOKALNE FORUM RÓWNAĆ SZANSE