STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Joanna Rybacka Barisic – prezes

Katarzyna Spyridakis – wice-prezes

Czesław Rybacki – członek zarządu