STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

HISTORIA:

Inicjatorem powstania SEN Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej była grupa osób wcześniej aktywnie działających w nieformalnej grupie młodzieży – MKE, Młodzieżowy klub Europejski. MKE rozpoczeło swoją działalność w 1997 roku na ternie gminy Olsztynek.

SEN powstał w październiku 2006 roku.

WIZJA:

Nasze działania przyczyniły się do stworzenia środowiska, w ktorym jednostki i grupy społeczne mają równe możliwości w kreowaniu dobrobytu spolecznego.

MISJA:

Wzmacnianie potencjału jednostek poprzez nieformalną edukację i uczenie ustawiczne oraz partycypację w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

DZIAŁANIA:

Działalność SEN jest wynikiem obserwacji problemów z jakim borykają się mieszkańcy terenów wiejskich i małych miejscowości.
Stworzyliśmy własne metody pracy, które wykorzystują edukację nieformalną, która uzupełnia edukację formalną, sprawia, że nauka staje się działaniem.
Nasze metody zachęcają do aktywności, samodzielności i kreatywności.
Budzimy motywację do działania, chęć rozwoju osobistego i zawodowego, odwagę do poszukiwania i odkrywania swoich talentów i powołania.
Działalność SEN jest skierowana w największej mierze w kierunku pobudzania aktywności społecznej i ekonomicznej, aktywizacji obywatelskiej, rozwijania, umiejętności miękkich (przywódcze, komunikacyjne, kreatywnego myślenia, pisania projektów) wśród mieszkańców małych społeczności lokalnych.
DZIAŁANIA DO TEJ PORY ADRESOWANE BYŁY do młodzieży w wieku 18-30 lat, kobiet z terenów wiejskich oraz dla liderów organizacji wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego, a także do pracowników młodzieżowych z Polski i Europy.