STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w dniach 10- 16 listopada 2014r. zorganizowało kurs szkoleniowy: “ImProve – EmPower ”. Projekt został zealizowany w ramach Akcji 1 Programu Erasmus +, mobilność edukacyjna.

Szkolenie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Syrenka” w miejscowości Maróz pod Olsztynkiem.

Projekt był skierowany dla 27 pracowników młodzieżowych, wolontariuszy, młodych liderów z 9 krajów: Portugalia, Rumunia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Turcja, Chorwacja, Łotwa i Polska.

Projekt pomógł uczestnikom poprzez dostarczenie zaawansowanych narzędzi HR dla profesjonalnego i personalnego rozwoju oraz kompetencji w czterech głównych obszarach: zarządzanie czasem, umiejętności przywódczych i koleżeńskich, planowania i organizacji czasu oraz narzędzi komunikacji.
Podczas 7 dni treningu uczestnicy byli szkoleni z nowej, innowacyjnej, nieformalnej edukacyjnejmetody dla profesjonalnego i personalnego rozwoju „Equilitri Methodâ„¢”. Celem tego projektu był wzrost zdolności promowania organizacji, motywacji i rozwoju wolontariuszy poprzez rozwój personalny.

Metody zastosowane podczas treningu były oparte na nieformalnych narzędziach: debaty, gry symulacyjne, odgrywanie ról, praca w małych grupach, praca w parach, porównywanie teorii do praktyki, prezentacje, asocjacja.

Wszystkie działania i metody pracy były nastawione na potrzeby uczestników. Podczas treningu zostały zawarte nowe znajomości w celu wykreowania nowych projektów w ramach programu Erasmus +.

Podczas szkolenia uczestnicy spędzali wolny czas wieczorami razem przy ognisku, wieczorze kulturowym czy karaoke.

Trenerami byli Teolin Codreau z Rumuni oraz Joanna Rybacka-Barisic z Olsztynka.

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”

The English version of the article