STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w dniach 27 czerwca – 5 lipca 2011 roku  zorganizowało kurs szkoleniowy: „Stand up for your planet-be part of the solution”/”Wstaw się za swoją planetą-bądź częścią rozwiązania”. Kurs odbył sie w Gospodarstwie Agroturystycznym w Gietrzwałdzie .

youthProjekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 17020 euro z Programu Młodzież w Działaniu w ramach Akcji 4.3/Szkolenie i tworzenie sieci. Kurs był skierowany do 22 osób: pracowników młodzieżowych, wolontariuszy, studentów i liderów młodzieżowych z 5 krajów: Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Węgier i Polski.

Podczas 7 dni szkoleniowych uczestnicy zastanawiali się nad promowaniem edukacji globalnej 1 sd gamew swojej codziennej pracy z młodzieżą poprzez korzystanie z metod jakie oferuje edukacja nieformalna. Podczas szkolenia uczestnicy zastanawiali się nad globalnymi wyzwaniami ekologicznymi, poznali różne metody i techniki pracy z młodzieżą. Dyskutowali na temat zrównoważonego rozwoju, dostępu do wody pitnej na świecie, różnych rodzajów energii, konsumpcjonizmu, wpływu wielkich koncernów spożywczych i farmaceutycznych na życie ludzi i planety. Uczestnicy dowiedzieli się  ponadto czym jest sprawiedliwy handel, analizowali co mogą robić każdego dnia, aby zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. W trakcie szkolenia powstały pomysły na nowe projekty w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

Podczas kursu uczestnicy odwiedzili Olsztynek dwukrotnie: 1 dnia kursu podczas zapoznawania się z lokalną społecznością Olsztynka (udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące gminy).

Drugi raz podczas happeningu dla lokalnej młodzieży: „Zaopiekuj się swoją planetą“, który odbył się w MGOK, 02 lipca 2011 r. Podczas happenigu młodzi dowiedzili się m.in. jak wykorzystać zużyte puszki czy kartony po sokach, dowiedzili się czym jest sprawiedliwy handel, a poza tym mieli okazdję do rozmów z gośćmi z zagranicy. Pomimo deszczowej pogody na happening przyszło kilkanaście młodych osób.

Wolne od zajęć popołudnie uczestnicy spędzili w Olsztynie.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia były oparte na edukacji nieformalnej: debaty, gry symulacyjne, teatr, praca w małych grupach, praca w parach, prezentacje. Wszystkie działania i metody pracy były nastawione bezpośrednio na uczącego się. Ostatniego dnia szkolenia, po zakończeniu ewaluacji, uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass, jak i również dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy materiały promocyjne Olsztynka. Na zakończenie odbyło się pożegnalne przyjęcie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez sześć osób. Trenerkami były: Lilia Tammadzhieva z Bułgarii oraz Joanna Rybacka-Barisic z Olsztynka.

logo modzie
„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w
nim informacji.”