STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

EMPATYCZNA kobieta to taka, która widzi w swoim otoczeniu osoby wymagające wsparcia w tym: seniorów, młodzież, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to także kobieta, która dba o swoja rodzinę i przyszłe pokolenia oraz dba o rozwój i dobrobyt społeczności lokalnej, w której mieszka.

Celem projektu „Akademia Empatycznych Kobiet” jest:

  • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych oraz wzrost poczucia „sprawczości”,
  • aktywności obywatelskiej społeczności lokalnych z jedenastu powiatów woj. Warmińsko mazurskiego (powiaty: bartoszycki, nidzicki, szczycieński, działdowski, nowomiejski, olsztyński, kętrzyński, lidzbarski, giżycki, braniewski, mrągowski) poprzez aktywizację w zakresie działań pożytku publicznego mieszkanek terenów wiejskich poprzez:
    • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu planowania działań i pozyskiwania środków na działania,
    • wzmacniania rozwoju grup nieformalnych i organizacji kobiecych – wśród co najmniej 88 lokalnych liderek,
    • realizację oddolnych inicjatyw przy wykorzystaniu minimum 20 grantów w okresie 22.06.2023 – 31.10.2023.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia podstrony: www.senedukacja.org/aek2023/