STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Projekt Lokalni – Globalnie odpowiedzialni dofinansowany kwotą 8 tys zł. przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Czas trwania: 21 września-30 listopada 2009.

Projekt był skierowany do 20 osobowej grupy młodzieży w wieku 14-17 lat. W ramach projektu odbył sie  jednodniowy warsztat na temat edukacji rozwojowej oraz 5- trzy godzinnych warsztatów z zakresu sprawiedliwego handlu, etycznego kupowania, ochrony środowiska, sytuacji życia i pracy mieszkańców Afryki i Azji. Podczas spotkań były wyświetlane filmy związane z tematyką warsztatów. Na zakończenie projektu podczas Tygodnia Edukacji Globalnej w trzech szkołach w Olsztynku została zorganizowana wystawa ze zdjęć z informacjami z broszury: „By pomóc innym” informującej o Milenijnych Celach Rozwoju. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych wyświetlali filmy z tematyką edukacji globalnej (produkcja kawy, sytuacja robotników w fabrykach odzieżowych, itp.). Pod koniec Tygodnia Edukacji Globalnejw listopadzie został zorganizowany przez młodzież happening poruszający temat sprawiedliwego handlu, etycznego kupowania. Podczas projektu były stosowane interaktywne metody pracy: odgrywanie scenek,praca w parach, praca w grupach, indywidualna refleksja. Pośrednimi odbiorcami projektu byli nauczyciele, młodzież oglądająca filmy i wystawę o milenijnych celach rozwoju w szkołach oraz mieszkańcy Olsztynka, którzy wzięli udział w końcowym happeningu.