STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Projekt „Młody Lider-Aktywny i Kreatywny Obywatel” finansowany w ramach środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W  dniach 7-8 lipca w ramach projektu: „Młody Lider-Aktywny i Kreatywny Obywatel” odbyło się dwudniowe szkolenie: „Komunikacja i umiejętność prezentacji“. Projekt jest finansowany w ramach środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W dniach 10-11 DSC06273lipca 2014, w Miejskim Dom Kultury w Olsztynku odbyło się 1 z 4 zaplanowanych szkoleń w ramach projektu.
Uczestnicy podczas pracy indywidualnej i pracy w grupach ćwiczyli komunikację werbalną, niewerbalną, umiejętność aktywnego słuchania. Uczyli się rozpoznawać zachowania asertywne, uległe i agresywne, uczyli się parafrazować. Podczas praktycznych zajęć poznali sztukę autoprezentacji, uczyli się komunikować poprzez komunikat JA oraz zapoznali się z kwadraturą wypowiedzi von Thuna, dowiedzieli się jakie są bariery komunikacyjne, oraz które zachowania ułatwiają komunikację międzyludzką.

W dniach 17-18 lipca odbyło się kolejne: „Ja i społeczeństwo obywatelskie“. Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z różnymi definicjami społeczeństwa obywatelskiego, wypracowali swoją własną definicję,w grupach przeprowadzili sondaż na temat aktywności obywatelskiej na terenie gminy Olsztynek. Ankieta została przeprowadzona wśród 50 mieszkańców Olsztynka w różnym wieku. Następnie uczestnicy zapoznali się z technikami przeprowadzania diagnozy lokalnej, poszczególne grupy opracowały wyniki i wybrały najciekawsze zdjęcia. Drugiego dnia poszczególne grupy o oraz zaprezentowały efekty swojej pracy podczas sondażu ulicznego pozostałym osobom. Następnie dyskutowali na temat potrzeb w życiu człowieka oraz zapoznali się z piramidą potrzeb Maslowa. W ostatniej części zajęć rozmawiali na temat uczestnictwa, analizowali dlaczego warto uczestniczyć w życiu społecznym, jak i również wymieniali powody dlaczego nie warto być aktywnym. Podczas symulacji w grupach zapoznali się z różnymi poziomami uczestnictwa młodzieży z drabiny uczestnictwa R. Hearta i rozmawiali na temat ich własnych doświadczeń w pracy z dorosłymi.

DSC_0223W dniach 23/34 lipca 2014 odbyło się trzecie szkolenie: „Ja i kreatywne myślenie”. Podczas zajęć uczestnicy dyskutowali o pojęciach: kreatywność i twórczość, o różnicach między nimi, analizowali cechy osoby twórczej oraz zastanawiali się dlaczego trudno jest dzielić się swoimi pomysłami. Podczas pracy w grupach i pracy indywidualnej zapoznali się z technikami kreatywnego myślenia, takimi jak:rozumowanie dedukcyjne, analiza morfologiczna, abstrahowanie, metoda sześciu kapeluszy/ E. de Bono, diagram ryby, budowanie skojarzeń. Uczestnicy wymyślali innowacyjne zabawki, planowali jak przeżyć na bezludnej wyspie mając do wykorzystanie minimalną ilość przedmiotów, uczyli się sztuki żonglowania, zaplanowali koszulkę promującą projekt, a w przerwach korzystali z uroków jeziora i słońca.

W dniach 1-3 sierpnia 2014 odbyło się ostatnie szkolenie: „Od pomysłu do projektu“. Podczas szkolenia młodzież dzielnie pracowała nad swoimi wnioskami o dotację. Podczas zajęć powstało 7 projektów mających na celu rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin dzieci mieszkających na wsiach na terenie gminy Olsztynek (Elgnówko, Gaj, Kunki, Jemiołowo, Łutynowo, Lichtajny, Platyny, Królikowo) . Projekty wypracowane przez młodzież/1. Fotografia na sportowo, 2. Kolorowe Dźwięki, 3. Pszczoły i plastyka to zabawa dla każdego smyka, 4. Pies też człowiek, 5. Podróże na talerzu, 6. Festyn integracyjny w Elgnówku. 7. Nakręcenie filmu o zainteresowaniach olsztyneckiej młodzieży. Projekty zostaną dofinansowane kwotami od 500 do 1000 zł ze środków FIO, MOPS i Urzędu Miasta. W trakcie pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Świerkocinie młodzież zapoznała się z możliwościami jakie stwarzają dla młodzieży programy: Erasmus +, Program Równać Szanse- Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz zapoznała się z działanością SEN.

7 sierpnia młodzież wyjechała do Elbląga, aby tam zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Elbląg Europa. Młodzież miała okazję do poznania możliwości jakie stwarza dla młodzieży program Erasmus +/wymiany młodzieżowe, szkolenia i wolontariat Europejski oraz mieli okazję do rozmowy z wolontariuszami z Chorwacji i Hiszpanii, którzy przebywają na wolontariacie w stowarzyszeniu.