STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Celem projektu Odkryj w sobie liderską moc jest:

mobilizacja 20 niepracujących kobiet w wieku 25-50 lat do podejmowania lokalnych inicjatyw oraz wzmocnienia ich aktywności społeczno-ekonomicznej.

Terminy działań:

13-14-15 lipiec 2018  Szkolenie wyjazdowe Komunikacja, praca zespołowa, budowanie wizerunku: makijaż, style ubieranie się/2 noclegi/przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Perkozie, pod Olsztynkiem, do godz. 9.30,13 lipca, wyjazd 15 lipca o godz. 17stej

23-24  lipiec 2018 Szkolenie: Kreatywne myślenie MDK w Olsztynku/dojazd do Olsztynka na godz. 9.30 każdego dnia, wyjazd każdego dnia ok. 17.00

 31 lipiec 2018 Wycieczka do rezerwatu Źródła Rzeki Łyny, spotkanie z sołtyską wsi Waszułki oraz prezeską Spółdzielni socjalnej Sposób na życie, warsztaty florystyczne

09-10-11 sierpień 2018 Szkolenie wyjazdowe: Społeczeństwo obywatelskie i projekty społeczne, 09.08 przyjazd do godz. 9.30, wyjazd 11.08 ok. 18stej./2 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym w Perkozie pod Olsztynkiem.

21 września 2018 Ekonomia społeczna w praktyce, Wioska Garncarska, Kanigowo, pow. nidzicki

2 października 2018 Ekonomia społeczna ciąg dalszy, MDK, Olsztynek.  Dojazd do 9.30 –wyjazd ok. godz.17.00

Wrzesień 2018 -druga połowa

Wycieczka do wioski młynarskiej w Łąkorzu, Spotkanie z członkinią zarządu stowarzyszenia Manufaktura Nowomiejska z Nowego Miasta Lubawskiego oraz warsztaty zdobienia na drewnie

12 sierpień-30 październik 2018-uczestniczki realizują projekty w swoich miejscowościach

 Grudzień 2018 Spotkanie podsumowujące w Olsztynku/MDK.

 Dodatkowe informacje:

Uczestniczki podpisują umowę uczestnictwa w projekcie.

Opieka nad dziećmi

Jeśli będą Panie z małymi dziećmi będziemy organizować opiekę podczas szkoleń. Dzieci do lat 5 mają zapewniony bezpłatny pobyt w Ośrodku Szkoleniowym w Perkozie podczas dwóch szkoleń wyjazdowych. Podczas reszty szkoleń zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Film

W ramach projektu zaplanowane jest nakręcenie dwóch 15 min odcinków film z projektu, który ukaże się w regionalnej telewizji.

Projekt zapewnia noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz trenerów, a także zwrot kosztów za benzynę uczestniczkom, które będą dojeżdżać na szkolenia/4 osoby-1 samochód. 

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiet:

  1. Ankieta pre – test, Ekonomia społeczna, 27.09.2018, Olsztynek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ROVPSpbd7zAW3ko6PHc0b2U4l0m6VOqGjaDE46GpJNhk8w/viewform
  1. Ankieta post-test Ekonomia społeczna, 06.10.2018, Kamionka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7CAM8eiCpvq32fzzOgD7YxtwSptj3k2pkP9jvYHYmdggLQ/viewform
  1. Ankieta ewaluacyjna, Szkolenie Ekonomia Społeczna
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn0Fm-emCqAUSyspZebnlBgm7cLNiYgegl7EsBTzt7WDsqtQ/viewform

13 lipca 2018 wypełniamy:

1. Ankieta początkowa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScukMsxEASq2Gi1Asu-AyEsbivmX9oYhLzo3nAvo5PAJ3izEA/viewform?usp=pp_url

2. Pre test szkolenie z komunikacji i budowanie wizerunku, Perkoz , lipiec 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrv4ZbHsDw_2HdS_HW6ky6LxhIHPFg6xXJDtw56HwQoJV9TA/viewform?usp=sf_link

15 lica 2018 wypełniamy:

3. Post test szkolenie z komunikacji i budowanie wizerunku, Perkoz , lipiec 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS9LAQ_XTaF_WE1JaTtr20exqa78IWOr2D9uQLpTO1Ulawrw/viewform?usp=sf_link

4. Ankieta ewaluacyjna

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ1prkXUfT-WbiCrHaXebZ116m0XqJ5PYhnijx29GjaNhKcQ/viewform?usp=sf_link

Szkolenie z kreatywności, MDK Olsztynek

1. Ankieta pre MDK Kreatywność, 23 lipiec 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHLzYITvV4rGln8NrV__PAC-3MNQpcS5D-S0c56FqdRGgnwg/viewform

2. Ankieta post MDK, 24 lipiec 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbpHcs2dDwS-Q5atgUp3M2slLDWIVGysT7aj7u3DXQsS5pIA/viewform

3. Ankieta Ewaluacyjna Kreatywność 23-24 lipiec 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMas7l2Y_TaGE9XWEsqh3Hkttoe7pVSIuA1cEcBOosHb-HmA/viewform

Szkolenie, Projekty, Perkoz, 09-11.08.2018

  1. Pre test Perkoz, Projekty, 9.08.2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnj4dtP-zkWzxvd0RawvQteebphFDD4ACKM0dbMhgeshEvbQ/viewform
  1. Post test, Perkoz, projekty, 11.08.2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5GYyAGwfS_aUbgN_-JWsrxdUZbyYgyPXL8zrzQCwhVp1xqA/viewform
  1. Ankieta ewaluacyjna, Perkoz, 11.08.2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ1prkXUfT-WbiCrHaXebZ116m0XqJ5PYhnijx29GjaNhKcQ/viewform