STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Projekt Szkoła Młodych Liderów finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy skierowany był do 20 młodych osób z terenu gminy Olsztynek w wieku 15-20 lat.

 

 

Podczas szkolenia z pisania projektów, młodzi liderzy zdecydowali się na podjęcie działań wolontarystycznych na świetlicach wiejskich w gminie Olsztynek. Od lipca do września 2013 roku prowadzili zajęcia plastyczne, sportowe i muzyczne w 5 wsiach: Platyny, Jemiołowo, Kunki, Elgnówko, Królikowo oraz w miejskiej bibliotece i w domu kultury w Olsztynku.

W ramach projektu odbyło się 35 zajęć, z których skorzystało ok. 70 dzieci. Każdy projekt został dofinansowny kwotą 1000 zł, dodatkowo młodzież pozyskała wsparcie finansowane oraz materialne od lokalnych firm.  Zajęcia bardzo spodobały się dzieciom, młodzieży, a także radnym i sołtysom, dlatego też po zakończeniu projektu nastąpiła jego kontynuacja w ramach środków z budżetu gminy Olsztynek oraz MOPS.

Raport i zdjęcia z projektu