STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

W latach 2009-2010 był w Olsztynku realizowany projekt: Totalni Lokalni, który został dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu “Równać Szanse 2009″ administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Projekt był skierowany do grupy młodzieży w wieku 13-18 lat z Olsztynka oraz okolicznych wsi. Podczas projektu został przeprowadzony warsztat integracyjno-organizacyjny oraz dziennikarski, cykl spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody, cykl wywiadów ze starszym pokoleniem, cykl warsztatów tanecznych dla grupy zainteresowanej tańcem. Po 5 miesiącach nauki uczestnicy poprowadzili warsztaty taneczne dla dzieci mieszkających w wioskach. Grupa taneczna zorganizowała pokaz tańca dla mieszkańców Olsztynka, a grupa dziennikarska konkurs kulinarny. Po zakończeniu I etapu projektu uczestnicy wyjechali na 3 dniowy obóz podsumowujący, gdzie opracowali plan publikacji dotyczącej historii wsi oraz lokalnych tradycji oraz rozpoczęli pracę nad scenariuszem wydarzenia artystycznego, który został stworzony na podstawie działań podjętych podczas projektu (lokalna historia, tańce, zawody…). Na zakończenie projektu młodzież zorganizowała przedstawienie teatralne, kolację pożegnalną dla rodziców oraz została wydana publikacja: „Od wspomnienia do zapomnienia”.

Od wspomnienia do zapomnienia –  Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Kuźniewskiego