STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Druga część projektu Erasmus +: „Obudź Przedsiębiorczy Potencjał”odbyła się w Krapinskich Toplicach, niedaleko Zagrzebia,  w Chorwacji, w dniach 25-30. 03. 2017. W projekcie wzięło udział 10 organizacji, 10 krajów i 30 uczestników oraz zespół zarządzający

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej-Polska, Centar za Izvrsnost u Razvoju -Chorwacja,  Asociación Mundus- Hiszpania, Venti di Sambio-Włochy, Biofocus- Węgry TAKIM YILDIZI – Turcja, Associations of citizens Zona Kavadarci- Macedonia, SYTEV-Slovak Youth of Travelling, Education and Volunteering -Słowacja, Węgry, Evropa v Dvijenie-Bułgaria,  PRAXIS – Grecja.

Podczas seminarium uczestnicy dzielili się rezultatami swoich prac domowych realizowanych w swoich społecznościach pomiędzy dwoma wydarzeniami zaplanowanymi podczas projektu.  Pierwsza część projektu odbyła się w Polsce w Marózie, pod Olsztynkiem we wrześniu 2016 r. Uczestnicy przedstawili warsztaty dotyczące komunikacji i kreatywności , które były skierowane do młodzieży, seniorów, wolontariuszy w ich rodzinnych miastach, przedstawili także prezentacje oraz filmy  o przedsiębiorstwach społecznych z ich regionów. To był bardzo pouczający, inspirujący i ekscytujący dzień. Drugi dzień seminarium poświęcony był poznaniu kręgu przedsiębiorczości społecznej (dlaczego być przedsiębiorcą, jakie są bariery, żeby osiągnąć sukces, jakie są podobieństwa i różnice między przedsiębiorstwem społecznym i zwykłym, itd.). Później uczestnicy zastanawiali się nad charakterystyką lidera / menedżera przedsiębiorstwa społecznego i przeanalizowali relacje pomiędzy umiejętnościami przedsiębiorcy a cechami ludzkimi. W ostatniej części uczestnicy przeanalizowali role członków zespołu na poziomie indywidualnym oraz omówiono korelację między procesem pracy zespołowej a rolą pracy zespołowej. Na koniec dnia dzień został wyświetlony film o sukcesie w biznesie: JOY/RADOŚĆ.

Trzeci dzień został poświęcony na rozwijanie pomysłów na biznes. Uczestnicy pracowali z konkretnymi przykładami projektów biznesowych  trzech przedstawicieli z Zagrzebia i regionu Barania z Chorwacji. Zaproszone organizacje i firmy wyjaśniły swoje modele biznesowe i trudności, z którymi się zmagają przy realizacji strategii biznesowej. Uczestnicy pracowali w grupach, aby tworzyć pomysły, rozwiązania i przeprowadzać analizę SWOT. Wyniki pracy grupowej były bardzo użyteczne i inspirujące. Nasi goście byli zaskoczeni poziomem kreatywności, motywacją i zaangażowaniem międzynarodowej grupy w roli doradców.

Czwarty i piąty dzień poświęcony został na tworzenie przewodnika dla pracowników młodzieżowych w oparciu o działania realizowane przez uczestników podczas lokalnych warsztatów w ich społecznościach lokalnych. Pracowano również nad treścią katalogu przedsiębiorstw społecznych. Pod koniec dnia uczestnicy  zapoznali się z kluczowymi działania Erasmus + oraz zaczęli tworzyć pomysły na wspólne projekty. Podczas ostatniego dnia uczestnicy poznali możliwości programu Erasmus + oraz pracowali nad projektami w grupach. Koniec dnia był poświęcony ewaluacji i rozpowszechnianiu projektu na portalach społecznościowych. Podczas Farewall / retro party, uczestnicy otrzymali certyfikaty i pożegnali się ze sobą. To był niesamowity tydzień z dużą ilością pozytywnej energii, nowych pomysłów, przepełniony motywacją, zaangażowaniem,  duch przedsiębiorczości przez cały czas unosił się  w powietrzu, uczestnicy zawiązali nowe przyjaźnie i partnerstwa.

 The English version of the article