STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

W ramach projektu: Zostań Liderem-Pomagaj i dobrze się baw! w wakacje 2015 odbyły się cztery szkolenia:”Ja i komunikacja”, „Ja i społeczeństwo obywatelskie”, „Ja i kreatywne myślenie” oraz szkolenie z pisania projektów.

Podczas ostatniego szkolenia powstały wspaniałe pomysły: cztery projekty na zajęcia artystyczne, kulinarne, fotograficzne dla dzieci mieszkających na wsiach na terenie gminy Olsztynek (tytuły projektów: „Zostań częścią wielkiej gry”, „Perły w zwierciadle wody”, „Dziecko w obiektywie „Od malarza do kucharza”. Młodzież z gminy Dywity stworzyła dwa projekty: gra terenowa „W poszkiwaniu Skarbu Kłobuka” i impreza integracyjna w stylu lat 80tych dla młodzieży w Różnowie. W październiku i listopadzie młodzież opracuje broszurę promującą projekt oraz zprganizują spotkanie podsumowujące, które planowane jest pod koniec roku.

Do przeczytania relacji z projektów oraz szczegółowej relacji ze szkoleń zapraszamy na facebook SEN.

Poniżej zdjęcia ze szkoleń: