STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Projekt:„Obudź przedsiębiorczy potencjał” realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+:  angażuje 10 partnerów z organizacji młodzieżowych z następujących krajów: Polska, Chorwacja, Bułgaria, Węgry, Hiszpania, Macedonia, Grecja, Turcja, Włochy, Słowacja.

Projekt przewiduje dwa międzynarodowe  wydarzenia w Polsce i w Chorwacji oraz lokalne działania pomiędzy działaniami do realizacji przez uczestników projektu w swoich lokalnych społecznościach.
Głównym celem projektu jest promocja edukacji o przedsiębiorczości społecznej oraz wzmacnianie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
Podczas pierwszego szkolenia, które odbyło się w dniach 07-14.09.2016, 30 uczestników reprezentujących młodzieżowe organizacje pozarządowe poznali partnerskie organizacje, zgłębiali tajniki skutecznej komunikacji, kreatywnego myślenia, pracy zespołowej, a co najważniejsze swoim doświadczeniem zdobytym podczas szkolenia podzielili się z młodzieżą w dwóch szkołach w Nidzicy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Uczestniczy podzieleni na 8 grup, przeprowadzili 90 minutowe warsztaty z zakresu komunikacji międzyludzkiej i kreatywności w 8 klasach, w języku angielskim. Zarówno uczniowie jak i uczestnicy byli bardzo zadowoleni z czasu spędzonego razem. Grupa odwiedziła także przedsiębiorstwo społeczne- Wioskę Garncarską w Kamionce pod Nidzicą, gdzie została przedstawiona jej działalność. Ostatniego dnia uczestnicy planowali działania lokalne po powrocie do swoich miejscowości oraz przeprowadzili ewaluację. Podczas szkolenia korzystano z nieformalnych metod pracy. Przed kolejnym szkoleniem, które odbędzie się pod koniec marca 2017 roku w Zagrzebiu, każdy z uczestników przeprowadzi wywiad z dobrze prosperującą spółdzielnią socjalną w swoim lokalnym środowisku oraz warsztaty z zakresu komunikacji i kreatywności dla wybranej grupy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Projekt zakończył się dużym sukcesem i wszyscy uczestnicy już czekają na kolejne spotkanie w Chorwacji w 2017.