STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w dniach 20 – 27 czerwca 2009 roku zorganizowało kurs szkoleniowy: „Non formal education as a path to the youth active participation”/”Nieformalna edukacja drogą do aktywnego uczestnictwa młodzieży”. Kurs odbył się w Ośrodku Szkoleniowym w Tardzie pod Ostródą.

youthStowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 16778 euro z Programu Młodzież w Działaniu w ramach Akcji 3.1/Współpraca z sąsiedzkimi krajami partnerskimi. Kurs był skierowany do 27 osób: pracowników młodzieżowych, wolontariuszy i liderów młodzieżowych z 9 krajów: Bułgarii, Włoch, Macedonii, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Kosowa, Albanii i Polski.

Podczas 6 dni szkoleniowych uczestnicy zastanawiali się nad poprawianiem efektywności swojej codziennej pracy z młodzieżą poprzez korzystanie z metod jakie oferuje edukacja nieformalna. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi koncepcji: aktywnego uczestnictwa młodzieży i edukacji nieformalnej, jej rolą oraz rozpoznaniem w swoich krajach, poznawali swoje organizacje. Ponadto zdobyli wiedzę z zakresu edukacji nieformalnej, formalnej i informalnej. Zapoznali się z teorią: drabiny uczestnictwa młodzieży R. Harta, wypracowali własne definicje: eduakcji nieformalnej oraz uczestnictwa młodzieży, poznali kroki do aktywnego uczestnictwa młodzieży. W trakcie szkolenia zostały zawiązane partnerstwa pomiędzy uczestnikami w celu stworzenia nowych projektów w ramach Programu Młodzież w Działaniu.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia były oparte na edukacji nieformalnej: debaty, gry symulacyjne, teatr, praca w małych grupach, praca w parach, szukanie powiązań pomiędzy teorią a praktyką, prezentacje. Wszystkie działania i metody pracy były nastawione bezpośrednio na uczącego się. Ostatniego dnia szkolenia, po zakończeniu ewaluacji, uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass, jak i również dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy materiały promocyjne Olsztynka. Na zakończenie odbyło się pożegnalne przyjęcie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez pięć osób. Trenerkami były: Ivana Puksec z Chorwacji, Joanna Czułowska z Olsztyna oraz Joanna Rybacka-Barisic z Olsztynka.

logo modzie
„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.”