STOWARZYSZENIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ

EMPATYCZNA kobieta to taka, która widzi w swoim otoczeniu osoby wymagające wsparcia w tym: seniorów, młodzież, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to także kobieta, która dba o swoja rodzinę i przyszłe pokolenia oraz dba o rozwój i dobrobyt społeczności lokalnej, w której mieszka.

Celem projektu „Akademia Empatycznych Kobiet” jest:

  • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych oraz wzrost poczucia „sprawczości”,
  • aktywności obywatelskiej społeczności lokalnych z jedenastu powiatów woj. Warmińsko mazurskiego (powiaty: bartoszycki, nidzicki, szczycieński, działdowski, nowomiejski, olsztyński, kętrzyński, lidzbarski, giżycki, braniewski, mrągowski) poprzez aktywizację w zakresie działań pożytku publicznego mieszkanek terenów wiejskich poprzez:
    • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu planowania działań i pozyskiwania środków na działania,
    • wzmacniania rozwoju grup nieformalnych i organizacji kobiecych – wśród co najmniej 88 lokalnych liderek,
    • realizację oddolnych inicjatyw przy wykorzystaniu minimum 20 grantów w okresie 22.06.2023 – 31.10.2023.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia podstrony: www.senedukacja.org/aek2023/

SEN w latach w latach 2020-2022 zrealizował z sukcesem projekt: Uniwersytet Ludowy Twórczych Inicjatyw, w ramach którego powołano do życia niepubliczną placówkę edukacyjną w miejscowości Elgnówko, w gminie Olsztynek.

Więcej o projekcie można się dowiedzieć na stronie internetowej: www.ulti.edu.pl

FIO_LOGO2 jpgW  projekcie:  „Odkryj w sobie liderską moc” wzięło udział 20 kobiet z 5 gmin w woj. warmińsko-mazurskim: Olsztynek, Nidzica, Rybno, Kurzętnik, Szczytno. Projekt został dofinansowany w ramach  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu była mobilizacja 20 niepracujących kobiet w wieku 25-50 lat do podejmowania lokalnych inicjatyw oraz wzmocnienia ich aktywności społeczno-ekonomicznej.

Podczas projektu odbyły się 4 szkolenia, 3 wizyty w przedsiębiorstwach społecznych: Spółdzielnia socjalna „Sposób na życie” w Waszułkach, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu,  Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA z Łyny-pow. nidzicki oraz warsztaty decoupage w Stowarzyszeniu Manufaktura Nowomiejska w Nowym Grodzicznie-pow.nowomiejski. Kobiety spotkały się także z liderkami spółdzielni socjalnej Przyjaciele z Malinowa, w pow. działdowskim oraz z liderką przedsiębiorstwa społecznego Creative Development z Krotoszyn,  w pow. nowomiejskim.

Czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej uzyskało dofinansowanie w wys. 39 450 zł w ramach programu FIO/Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu: Zostań Liderem-Pomagaj i dobrze się baw !

Czytaj więcej